IS banner
J FÖR JÄMLIKHET PDF Skriv ut Skicka sidan

Jämlikhet”Frihet, jämlikhet och broderskap” löd slagordet i den franska revolutionen 1789. Jämlikhet har sedan dess varit ett ideal och är en av liberalismens grundpelare. Jämlikhet innebär att alla människor ska vara lika mycket värda. För en liberal innebär detta att alla ska ha lika förutsättningar och vara lika inför lagen. Man ska inte diskrimineras på grund av till exempel kön, etnicitet, sexuell läggning, handikapp och så vidare.

Enligt liberalerna har vi jämlikhet så länge lagen är lika för olika grupper och alla har samma rättigheter. Och vem som helst oavsett vilken samhällsklass man kommer ifrån eller har växt upp i kan i teorin skaffa sig rikedom, berömmelse och makt. Detta till skillnad från tidigare samhällen där din plats i samhället sågs som förutbestämd av gud eller var fastställd i lagen.

Problemet är att den vackra politiska visionen om jämlikhet i dagens samhälle inte är kopplad till ekonomisk demokrati utan tvärtom existerar i ett klassamhälle med växande klyftor. Så även om de flesta lagar som diskriminerar mot olika grupper har tagits bort i moderna kapitalistiska demokratier, existerar det inte genuin jämlikhet. Alla vet att kvinnor tjänar mindre än män och att det är svårare att få jobb om du är invandrare. Och om du föds fattig är sannolikheten störst att du fortsätter att vara fattig.

Att man formellt är lika inför lagen förändrar inte det faktum att systemet favoriserar de som är rika jämfört med dem som är fattiga. Rika familjer bor i fina områden där de omger sig med andra rika och skickar sina barn till skolor med mer resurser. De rika undandrar sig att betala skatt utan problem medan vi nästan dagligen får höra moralhysteri om alla som ”fuskar med bidrag” eller är sjuka ”i onödan”.

För socialister räcker det inte med en formell jämlikhet som i praktiken betyder lite. Vem som helst förstår att den som växt upp i en förort där de flesta hon känner inte har utbildning och många inte har jobb, har helt annorlunda förutsättningar och kontaktnät jämfört med om dem du umgås med har föräldrar med fina jobb och höga positioner. Självklart är det några som bryter mönstret och dessa exempel hålls fram som bevis på att alla är lika, även om detta inte gäller för majoriteten. Begreppet ’jämlikhet’ under kapitalismen används därför ofta som ett ideologiskt slagträ mot dem som inte ’lyckats’; ”alla har samma möjligheter så är du fattig är det ditt eget fel”. Därmed naturligtvis inte sagt att det vore bättre att vara kvinna i feodalsamhället. Olika slags rörelser, från suffragetter till fackföreningar, har kämpat och till viss del lyckats förbättra kvinnors situation men de senaste årens nyliberalism har börjat rulla tillbaka framstegen.

I Sverige har olika välfärdssystem gjort att skillnaderna i viss grad jämnats ut men i och med de senaste årens nedskärningar så ökar ojämlikheterna igen. Ta universitetsstudier som exempel, vi kan få studielån från staten men det är så magert att du måste ha föräldrar med pengar eller ta ett låglönejobb för att ha en chans att klara dig. Den som måste använda all sin energi på ett jobb hon inte gillar för att klara hyran, har inte samma förutsättningar att uppfylla sina drömmar som den som får allt serverat på ett silverfat.

Eftersom kvinnor fortfarande har huvudansvaret för hem och barn har vi också sämre villkor på arbetsmarknaden. Fler kvinnor än män arbetar deltid, antingen för att kunna ta hand om familjen eller för att det är det som erbjuds. Kvinnodominerade yrken har lägre lönenivå och mer osäkra arbetsförhållanden vilket stärker tendensen för kvinnor att stanna hemma mer.

Reell jämlikhet kan vi bara uppnå genom att man tar bort roten till förtryck och klasskillnader, det kapitalistiska systemet. Om man organiserar samhället efter människors behov och inte efter kapitalisternas jakt på profit lägger man grunden för att alla människor ska få lika förutsättningar.

I ett samhälle där alla har möjligheten att utbilda sig till det de vill, där samhället tar kollektivt ansvar för barnen och där alla får sina grundläggande behov täckta, är det möjligt att uppnå reell jämlikhet. I ett samhälle där alla har lika förutsättningar kan alla människor få chansen att utveckla sina drömmar och ambitioner, inte bara dem som haft turen att födas in i ett resursstarkt hem.

 

Kalendarium

Inga händelser

Kontakta Oss!

Mail: info@socialister.se